Haber / UHK 5. Genel Kurulu Yapıldı

UHK 5. Genel Kurulu Yapıldı

Ulusal Hububat Konseyi'nin(UHK) 5.Olağan Mali Genel Kurulu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Mehmet Ali Olgun, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, UHK üyeleri ve konuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Genel Kurul Divanı'na UHK Meclis Başkanı Ali Sürücü, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve UHK Araştırma Danışma Kurulu Üyesi Fatih Özdemir oybirliği ile seçildi.

Hububat Sektörü Ortak Akılla Büyüyecek
Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Mustafa Yılmazkart, tarımsal üretim ve tarımsal ticaret üzerine oluşturulacak politikaların öneminin gittikçe arttığını belirterek, derinliği gittikçe artan bu politikaların ise ancak, ortak akılla sürdürülebilir olacağına dikkat çekti. Hububatın doğrudan yirmi milyon insanımızı, dolaylı olarak tüm ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak etkileyen, üzerinde en çok konuşulan, spekülasyon yapılan, stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Yılmazkart, bu açıdan gıda endüstrisinin nitelikli tarımsal ürün ihtiyacını sürekli ve düzenli şekilde sağlamanın UHK olarak üzerinde durdukları önemli bir husus olduğunu belirtti. Gıda endüstrisinin pazara ve teknolojiye dönük hızlı bir gelişim kaydettiğini söyleyen Yılmazkart, 'Hububat sektörü üretimiyle, ticaretiyle, Dünya ile uyumlu sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalıdır. Bunun için sektörün tüm paydaşları karar alıcılarla sürekli ve etkin bir diyalog içinde olmalıdır. Devletin ana görevi sürdürülebilir bir üretim ve ticaret için; haksız rekabetin önüne geçmek, üretici ile tüketiciyi korumak olmalıdır. Bunun sağlanması için öncelikli olarak piyasa etkin gözetim ve denetim sisteminin kurulması, sektördeki verilerin düzgün ve uygun olarak toplanarak şeffaflaştırılması önem arz etmektedir. Ulusal Hububat Konseyi olarak bu konularda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isterim' dedi.

Ulusal Hububat Konseyi olarak daha önce hazırlanan ve ilgi gören Buğday, Mısır, Çeltik Raporları gibi Arpa- Yulaf- Çavdar be Tritikale kitabının da basım aşamasında olduğunu bildiren Yılmazkart, bunun yanında Edirne'de Çeltik, Gaziantep'te Makarnalık Buğday ve Adana'da Mısır Kongreleri düzenlediklerini hatırlattı.

Rekor Rekolte Olacak
Bitki gelişimine de değinen Yılmazkart, Mayıs ayı itibariyle tüm yurtta yağışların iyi ve düzgün düşmesiyle birlikte bitki gelişimin çok iyi seyrettiğini belirterek, bu yıl rekor bir üretim beklediklerini belirtti. Bitki sıklığının kaliteye olumsuz etkisinin olmaması için üreticilerin mutlaka Azotlu gübre uygulaması yapmasına dikkat çeken Yılmazkart, 'Azotlu gübre uygulaması kaliteyi, dolayısıyla ürünün pazar değerini artıracaktır. Kuru tarım alanlarında ve yağışa dayalı üretim koşullarında ise, üreticinin gözü havada olmalı, yağışın olduğu koşullarda var ise izli ekimde oluşan izlerden, yok ise gerekirse ekini çiğneyerek azotlu gübre uygulamalıdır' diyerek bu konuda üreticilerin bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.

GTHB BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı da, Ulusal Hububat Konseyi ile sürekli ve etkin bir işbirliği içinde olduklarını belirterek, Konsey'in yaptığı kongre ve yayımladıkları kitapların sektöre büyük değer kattığını söyledi.

Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör ise tarımın sorunlarının paydaşlar arası işbirliği ile daha hızlı çözüme kavuşacağını ve layık olduğu yere geleceğini ifade ederek, UHK ile bu konuda daha etkin bir işbirliğine girmek istediklerini belirtti.

Ulusal Hububat Konseyi'nin 5. Genel Kurulu faaliyet raporu ve mali raporun oybirliği ile onanmasıyla son buldu.

İncelenme Sayısı : 2271


İzinsiz ve kaynak gösterilmeden bu sayfada yer alan bilgiler kullanılamaz.

Duyurular

TMO, Taahhütname Karşılığı Mısır Alımlarına Başlıyor

2015 yılında ülkemiz mısır üretiminin bir önceki yıla göre %5,9 artışla 6,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TMO; bugüne kadar mısır ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda çalışmalar yapmış ve elde edilen verileri bu alanda politika oluşturulmasında dikkate almıştır. Ülkemizde 2015 dönemi mısır hasatı Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak başlamış olup önümüzdeki günlerde hasatın yoğunlaşması beklenmektedir. TMO, 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ÇKS Belgesi olan üreticilerden rutubet oranı %14 ve altındaki mısırın taahhütname karşılığı alımlarına başlayacaktır. Alımlar randevulu olarak yapılacaktır. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim eden üreticiler, müdahale alım fiyatı açıklandıktan sonra ürünlerini; -TMO'ya satabilecekler, -Geri çekebilecekler, -Emanet alıma dönüştürebileceklerdir. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim edecek üreticilerimizin alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu gününde getirmeleri gerekmektedir. Yeni hasat döneminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.
Devamı...

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpa Satışı

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpanın satışına 1-30 Kasım arası başlamıştır.

Talimat
Buğday Talep Formu
Stok Listesi
Fiyat Listesi
Devamı...

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi dosyası ektedir.
Devamı...

Tarımda 41 Makine ve Ekipmana % 50 Hibe Desteği

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılan 41 tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.
Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan uygulama tebliğine göre bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek makine ve ekipmanlar şunlar:
1-Anıza doğrudan ekim makinesi,
2-Arıcılık makine ve ekipmanı,
3- Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
4- Balya makinesi,
5-Bahçe traktörü,
6- Biçer bağlar,
7- Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti
8-Canlı balık nakil tankı,
9- Çayır biçme makinesi,
10- Çeltik fide dikim makinesi,
11- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
12-Dal parçalama makinesi,
13-Diskli tırmık,
14- Dip kazan
15-El traktörü,
16-Fındık toplama makinesi,
17-Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
18-File sisteminin kurulması
19-Güneş kolektörü,
20- Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
21-Mibzer,
22-Mini yükleyici
23-Motorlu tırpan,
24-Pamuk toplama makinesi,
25-Pancar söküm makinesi,
26-Patates söküm makinesi,
27-Pülverizatör,
28-Sap parçalama makinesi,
29-Sap toplamalı saman makinesi,
30-Silaj makinesi,
31-Sıra arası çapa makinesi
32-Su ürünlerinde buzlama makinesi,
33-Su ürünleri için kuluçka dolabı,
34- Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
35- Süt analiz cihazı,
36- Tambur filtre,
37- Taş toplama makinesi,
38- Tarım römorkları,
39- Toprak frezesi,
40- Yem hazırlama makinesi,
41- Zeytin hasat makinesi.

 İlk Kez Desteklenecek Makine ve Ekipmanlar
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl ilk kez 7 yeni makine ve ekipman hibe desteği kapsamına alındı. Buna göre, bahçe traktörü, dip kazan, kimyevi gübre dağıtma makinesi, mini yükleyici,süt analiz cihazı,tarım römorkları, fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri için üreticilere bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Başvurular 1 Ayda Yapılmalı
Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayımı tarihinden yani 10 Mayıs 2014'te başlamak üzere elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
Başvuru Süreci
Ülke genelinde uygulanacak hibe desteği program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gün olarak belirlendi.
Hibeye Kimler Başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvurarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 41 makine ve ekipmandan sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.
Hibe Destek Tutarları

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.


Devamı...

Tmo Buğday, Arpa, Mısır Ve Çavdar Satışlarına Devam Etmektedir

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda 02-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında stoklarımızda bulunan;

- Ekmeklik buğdaylar sadece un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik olarak kalitelerine göre 720 - 840 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Arpalar sadece kullanıcılarına yönelik 649 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Mısırlar sadece yem, mısır unu, mısır irmiği fabrikaları, kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara yönelik 735 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Çavdarlar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,

Satışına devam edilecektir.
Devamı...


En Çok Okunanlar

Social