Haber / Hububat, Türk Tarımının Omurgasıdır

Hububat, Türk Tarımının Omurgasıdır

UHK'nin 8. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, artan nüfus karşısında hububatın stratejik bir ürün olduğuna vurgu yaparak, "Ürettiğimiz tarımsal ürünlere azami katma değeri sağlama yollarını aramalıyız" dedi.

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 8. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Konya Ticaret Borsası (KTB) konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, stratejik bir ürün olan hububatın önemine dikkat çekildi. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz ile tarım paydaşlarının da hazır bulunduğu toplantıya katılım yoğun oldu.

'HUBUBAT POLİTİKALARINA KATKI SUNUYORUZ'

"Ulusal Hububat Konseyi olarak kurulduğumuz 2010 yılından itibaren stratejik ürün olan hububatın ekiminden ticaretine ve sanayisine kadar oluşturulacak politikalara katkı sağlamaya çalışıyoruz" diyen UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Hububatın gerek üretim, gerekse ticareti üzerine oluşturulacak politikalar önemini gün geçtikçe artmaktadır. Bu bilinçle doğru politikaların belirlenmesine yönelik görüşlerimizi her platformda ve bakanlığımızla yaptığımız istişarelerle bildirmekteyiz. Raporlar / yayınlar hazırladık, sürdürülebilir sağlıklı bir tarımsal üretim ve ticareti için ilgili kurumlarla istişarede bulunduk, sektörel paneller, çalıştaylar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte ilgili paydaş ve karar alıcılarla çözüm noktasında çok daha yakın bir diyalog içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BUĞDAY DESTEĞİ 25-35 KURUŞ SEVİYELERİNE YÜKSELTİLMELİ'

Türkiye'nin, ürüne katma değer katarak ihracattan çok daha büyük gelir elde etme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Taşpınar, şu tespitlerde bulundu: "Ürettiğimiz tarımsal ürünlere azami katma değeri sağlama yollarını aramalıyız. Planlarımızı ve hedeflerimizi 2023'te 90 milyon nüfus, artı 50 milyon turist toplam 140 milyonu doyurmak ve tarımda Dünya'da ilk 5'e girmek üzerine kurgulamalıyız. Hububatta en önemli sorun stratejik ürün olan buğday ekim alanlarında yaşanan daralmadır. 15 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı, giderek azalmış 7,5 milyon hektar civarına düşmüştür. Bu konuda acilen yeni politikalar üretilmeye, uygulamaya konulmalıdır. Tohumluk miktarını da dikkate aldığımızda her yıl en az 18- 20 milyon ton buğday üretmek zorundayız. 8 yıldır 5 kuruş olan buğday desteğinin geçtiğimiz günlerde 10 kuruşa yükseltilmesi de önemlidir. Fakat bunun bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu/ kurak farklılıklar ve maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması ve bu destek miktarının kiloda 25-35 kuruş seviyelerine yükseltilmelidir. İklime bağlı tarımdan artık kontrollü tarıma geçmeliyiz. Tarımın iklim şartlarına bağımlılığının azaltılması gerekir. Nadasa bırakılan alanların suyla buluşturulması halinde yıllık tarımsal hasılamız 20 milyar TL artış gösterecektir. Sürdürülebilir bir tarım ve verimlilik için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arasında su transferinin yapılması gerekir. Ayrıca mevcut sulanan alanlarda sulama sistemlerinin modernizasyonu yapılmalıdır. Ayrıca, hükümetimizin boş arazilerin kiralanması yönündeki almış olduğu karar gereği, bu arazilerin üretime kazandırılması da tarım sektörü açısından son derece önemsiyor ve destekliyoruz."

'YURTDIŞINDA ARAZİ KİRALAMALIYIZ'

Taşpınar, hububatta önemli bir unsurun da kalite olduğuna dikkat çekerek, "İthal ettiğimiz buğdayın çoğunluğunun kaliteli buğday ihtiyacımızdan dolayı olduğu gerçeğini dikkate alarak, üreticilerimizin kendi gelirlerini artırmaları için kaliteli üretime dikkat etmeleri konusu üzerinde daha hassasiyetle durulmalıdır. Üretim aşamasında tarlasıyla ilgilenen, sertifikalı tohum kullanan, yeterli gübreleme yapan, kaliteli ürün yetiştiren çiftçimiz daha çok kazanmaktadır. Gerekirse Sudan'da kiralanan arazi örneğinde olduğu gibi diğer ülkelerde de arazi kiralanarak, un, makarna, bulgur gibi ihraç ettiğimiz mamul madde karşılığı ithal ettiğimiz hububatı da kendimiz üretmeliyiz. Ülkemiz tarım arazilerinin yüzde 75'ini kaplayan hububat ürünleri ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretiminin omurgasını oluşturmaktadır. Bu ürün grubu ile ilgili üretimden, ticaretine ve sanayisine kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan sorunların çözümü, ülke tarımında sorunların birçoğunun çözülmesi anlamına gelmektedir. 2023 yılında hububatla ilgili tüm sorunların çözüldüğü, ekonomimizin rahatladığı bir ortamda, Türkiye'yi tarımsal üretimde ve ticaretinde bölgesinde merkez ülke haline getirmek için ortak akıl etrafında herkese görev düşmektedir" diye konuştu.

KTB BAŞKANI ÇEVİK: BİRLİKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Ulusal Hububat Konseyi'nin üretimden tüketime tüm tarım paydaşlarını bir araya getiren önemli bir oluşum olduğuna dikkat çekti. "Tarımın bütün paydaşlarıyla birlikte üretiminden satımına kadar hangi birlik, konsey olursa olsun bu tür programları maddi manevi destekliyoruz" diyen Çevik, şöyle konuştu: "Bu tür kurumların sürdürülebilmesi için buralara üye olmamız gerekiyor. Konseyin kurulduğu 2010 yılından itibaren burada gönüllülük esasına göre üyeler bu faaliyetleri gerçekleştiriyor. Birliklere ve konseylere yeni bir düzenlemeyle bütçe artışı sağlanmalıdır. Aksi takdirde gönül esasına dayalı bu tür yapıların sürdürülebilirliği kolay olmamakta, bu noktada tarımın tüm paydaşlarına görev düşmektedir."

ZEYDAN: TÜRK TARIMI DAHA İLERİ GİTSİN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da, "Burada söylenen her söz, gerçekleştirilen her faaliyet Türk tarımına bir hizmettir. Türkiye tarıma muhtaçtır, tarım sektörü dünyanın en stratejik sektördür. Bundan asla vazgeçemeyiz. Dünyanın en büyük tarımsal üretim ve ticaret şirketlerine ve Avrupa Birliği dayatmalarına Türk tarımını teslim edemeyiz. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımız çok değerli. Gönüllük esasına göre sımsıkı sarılarak tek hedefe değişik yönlerden ulaşmalıyız ki Türkiye'de belirlenecek tarımsal politikalarda bizim de doğru politikaların üretilmesinde bir nebzede olsa katkımız olsun, Türk tarımı daha ileriye gitsin. Akaryakıt, gübre, ilaç da yaşanan artış ve bunların buğday fiyatlarına yansımaması nedeniyle buğday üretiminden çiftçi kısmen de olsa vazgeçiyor. Buğdayda, dünya fiyatlarına bakıldığında fiyat olarak aynı olduğu görülebilir ancak ne olursa olsun stratejik ürün buğday devlet tarafından desteklenmeli. Bu noktada hükümetimizin attığı adımlar oldukça önemli. Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Diğer taraftan kaliteli buğday ithal etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bizim buğday üretiminde verimliliğe ve kaliteye çok dikkatli ve istekli bir şekilde yönelmemiz gerekiyor. Nadas alanları da küçültülmelidir. Türkiye, Avrupa ve Dünya'da tarım alanında parlayan bir ülke ama çok daha fazlasını yapabilme potansiyelimiz var. Bu noktada çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, Ticaret Borsaları, lisanslı depolar, tarım ürünleri piyasasını düzenleyici diğer kurumlar tarımsal üretimin devamlılığını sağlayacak şekilde daha aktif hale getirilmelidir. İthalatı azaltmayı üretimi çoğaltmayı hedefleyen, sürdürülebilir, planlı, milli ve en az 15-20 yıllık ulusal tarım ve hayvancılık politikaları oluşturmalıyız ve bu politikaları sıkı sıkı uygulamalıyız" dedi.

SIĞIRCI: UHK SEKTÖRE YÖN VERİYOR

"Ulusal Hububat Konseyi, fonksiyonu itibariyle önemli bir oluşum. Rapor ve görüşlerinden her zaman istifade ediyoruz. Sektöre yön veriyor" diyen Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, "Konseyler şu süreçte daha aktif olarak çalışması gerekiyor. Çünkü her zaman sahada gelen ses yerinde bir sestir. Planlanmış, zamanlanmış bir sestir. Karşılığını da bakanlık nezdinde bulur. Ulusal Hububat Konseyi'nin hububat üretimi ve ticareti üzerine çok önemli katkıları var. Bakanlık olarak tarım paydaşlarıyla hep iletişim halinde olmaya gayret ediyoruz. Tarımın her kesimi ile görüşüyor, fikirlerini alıyoruz. Amacımız Türk Tarımını daha ileri bir seviyeye getirmek, üretim kadar global ticaretten de aldığımız payı artırmaktır" ifadelerini kullandı.

UHK Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu'nun 'Türkiye'de Hububat Üretimi 2018 Yılı Değerlendirmesi' sunumuyla devam eden program, katılımcıların sektörle ilgili görüşleriyle son buldu.

İncelenme Sayısı : 2645


İzinsiz ve kaynak gösterilmeden bu sayfada yer alan bilgiler kullanılamaz.

Duyurular

TMO, Taahhütname Karşılığı Mısır Alımlarına Başlıyor

2015 yılında ülkemiz mısır üretiminin bir önceki yıla göre %5,9 artışla 6,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TMO; bugüne kadar mısır ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda çalışmalar yapmış ve elde edilen verileri bu alanda politika oluşturulmasında dikkate almıştır. Ülkemizde 2015 dönemi mısır hasatı Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak başlamış olup önümüzdeki günlerde hasatın yoğunlaşması beklenmektedir. TMO, 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ÇKS Belgesi olan üreticilerden rutubet oranı %14 ve altındaki mısırın taahhütname karşılığı alımlarına başlayacaktır. Alımlar randevulu olarak yapılacaktır. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim eden üreticiler, müdahale alım fiyatı açıklandıktan sonra ürünlerini; -TMO'ya satabilecekler, -Geri çekebilecekler, -Emanet alıma dönüştürebileceklerdir. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim edecek üreticilerimizin alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu gününde getirmeleri gerekmektedir. Yeni hasat döneminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.
Devamı...

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpa Satışı

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpanın satışına 1-30 Kasım arası başlamıştır.

Talimat
Buğday Talep Formu
Stok Listesi
Fiyat Listesi
Devamı...

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi dosyası ektedir.
Devamı...

Tarımda 41 Makine ve Ekipmana % 50 Hibe Desteği

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılan 41 tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.
Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan uygulama tebliğine göre bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek makine ve ekipmanlar şunlar:
1-Anıza doğrudan ekim makinesi,
2-Arıcılık makine ve ekipmanı,
3- Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
4- Balya makinesi,
5-Bahçe traktörü,
6- Biçer bağlar,
7- Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti
8-Canlı balık nakil tankı,
9- Çayır biçme makinesi,
10- Çeltik fide dikim makinesi,
11- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
12-Dal parçalama makinesi,
13-Diskli tırmık,
14- Dip kazan
15-El traktörü,
16-Fındık toplama makinesi,
17-Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
18-File sisteminin kurulması
19-Güneş kolektörü,
20- Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
21-Mibzer,
22-Mini yükleyici
23-Motorlu tırpan,
24-Pamuk toplama makinesi,
25-Pancar söküm makinesi,
26-Patates söküm makinesi,
27-Pülverizatör,
28-Sap parçalama makinesi,
29-Sap toplamalı saman makinesi,
30-Silaj makinesi,
31-Sıra arası çapa makinesi
32-Su ürünlerinde buzlama makinesi,
33-Su ürünleri için kuluçka dolabı,
34- Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
35- Süt analiz cihazı,
36- Tambur filtre,
37- Taş toplama makinesi,
38- Tarım römorkları,
39- Toprak frezesi,
40- Yem hazırlama makinesi,
41- Zeytin hasat makinesi.

 İlk Kez Desteklenecek Makine ve Ekipmanlar
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl ilk kez 7 yeni makine ve ekipman hibe desteği kapsamına alındı. Buna göre, bahçe traktörü, dip kazan, kimyevi gübre dağıtma makinesi, mini yükleyici,süt analiz cihazı,tarım römorkları, fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri için üreticilere bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Başvurular 1 Ayda Yapılmalı
Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayımı tarihinden yani 10 Mayıs 2014'te başlamak üzere elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
Başvuru Süreci
Ülke genelinde uygulanacak hibe desteği program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gün olarak belirlendi.
Hibeye Kimler Başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvurarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 41 makine ve ekipmandan sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.
Hibe Destek Tutarları

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.


Devamı...

Tmo Buğday, Arpa, Mısır Ve Çavdar Satışlarına Devam Etmektedir

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda 02-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında stoklarımızda bulunan;

- Ekmeklik buğdaylar sadece un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik olarak kalitelerine göre 720 - 840 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Arpalar sadece kullanıcılarına yönelik 649 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Mısırlar sadece yem, mısır unu, mısır irmiği fabrikaları, kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara yönelik 735 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Çavdarlar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,

Satışına devam edilecektir.
Devamı...


En Çok Okunanlar

Social