Haber / UHK 2018 Hububat Paneli

UHK 2018 Hububat Paneli

UHK tarafından Eskişehir'de düzenlenen panelde buğday ekim alanlarındaki daralmaya bir kez daha dikkat çekilerek, arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemeyeceğinin altı çizildi.

BUĞDAYDA ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI!

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) ev sahipliğinde "Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli" gerçekleştirildi. ETB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda buğday ekim alanlarındaki azalmaya dikkat çekilerek, "Gıdada kendine yetebilirlik milli güvenlik konusudur" denildi.

Panele, TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Konya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, TMO Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Akyaka, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Menemenlioğlu, borsa başkanları, akademisyenler, UHK Yönetim kurulu üyeleri, üreticiler, sanayiciler ve çok sayıda tarım paydaşı katıldı.

ZEYDAN: HUBUBATIN KALİTESİNİ ARTTIRMAK ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ

Panelin açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Ulusal Hububat Konseyi bünyesinde Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Zeydan, "Hububatın kalitesini arttırmak öncelikli görevimiz. Kaliteli buğdayı yeterli kadar üretmek için uğraşıyoruz. İklim koşulları da çok önemli ama maalesef hâlâ babadan kalma yöntemlerle üretim yapılıyor. Tarımın bir hizmetkarı olarak bu tür etkinlikler de tarımın gelişmesi açısından katkı sağlayacağına inanıyorum. Tarım politikalarına da yardımcı olacaktır" dedi.

ÇEVİK: SORUNLAR ORTAK AKILLA MUTLAKA ÇÖZÜLECEK

Konya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, Borsaların Medine Pazarı'nı örnek alan kurumlar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Aldanmanın ve aldatmanın önüne geçen, tüccarı ve satıcıyı ortak bir platform da buluşturan, gerçek piyasa fiyatının oluşmasını sağlayan kurumlardır. 113 ticaret borsamız süreç içerisinde kendilerini geliştirmiş, çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte, tarımsal üretime daha çok değer katacak oluşum içerisine girmişlerdir. Sürdürülebilir bir tarım ve tarımsal ticaret ana hedefimiz olup, tarımsal üretimle finansal piyasalarının sağlam entegre olması için çalışmaktayız. Nitekim, laboratuvarlarımızın uluslararası yeterlilikte çalışması, elektronik satış salonlarının çoğalması, lisanslı depoculuğun devletin verdiği desteklerle son yıllarda hızlı bir gelişim sağlaması, Ürün İhtisas Borsası'nın kurulması bu gelişimin en güzel göstergeleri olmuştur. Bu gelişimde; devletimizin destekleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin ve Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu'nun dinamik bir aktör olması, alın teri ile üreten çiftçilerimizin emekleri, tarımsal ürünleri işleyen ve yurtdışına da satarak ülkemize döviz kazandıran gıda sanayisi ve çalışanlarının çok büyük katkısı vardır." diyerek kıraç arazilerde üretim yapan üreticilerin, ürün desteği yanında alan desteği ile de desteklenmesinin altını çizdi.

TAŞPINAR: GIDADA KENDİNE YETEBİLİRLİK MİLLİ GÜVENLİK KONUSUDUR

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar da, dünyada "yükselen değer" olarak ifade edilmeye başlanan tarımın, sadece gıda değil istihdam ve ticaretiyle de ülkelerin ekonomi ve politikalarına etki ettiğini belirtti. Taşpınar, "Dünyada 7, Avrupa'da 1. Tarım ekonomisine sahip ülke olarak, yaşanan gelişmeler ışığında tarım politikalarımızı yeniden gözden geçirmeli ve yapısal değişiklikler gerçekleştirmeliyiz. Türkiye'nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ürüne katma değer katarak ihracattan çok daha büyük gelir etme potansiyeli vardır. Bu yüzden ürettiğimiz tarımsal ürünlere azami katma değeri sağlama yollarını aramalıyız. Hedefimizi tarımda Dünya'da ilk 5'e girmek üzerine kurgulamalıyız. Tarıma dayalı sanayiler için hammaddenin istenilen kalite, miktar ve zamanında sağlanmaması son derece hayati konudur. Gıdada kendine yetebilirlik milli güvenlik konusudur. Türkiye'de de tarıma dayalı sanayi sektörü, kalkınmanın itici gücü konumundadır. Ancak finansal sorunlar, ithalat ağırlıklı girdiler ve tarımsal altyapı yatırımlarının istenilen seviyeye getirilememesi nedeniyle verimlilikte ve kalitede gelişmiş ülkeler düzeyi yakalanamamıştır" diye konuştu.

Buğday ekim alanlarındaki daralmaya da dikkat çeken Taşpınar, şöyle konuştu: " 15 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı, 7,2 milyon hektar civarına düşmüştür. Yeni çeşitlerin ıslahı, yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler ile birim alandan elde edilen verim artmıştır. Ancak gelinen noktada nüfus artışı, göçmen nüfus, artan turist sayısı, dışarıya yapılan yardımlar ve coğrafyamızda yaşanan karışıklıklardan dolayı üretimden düşen ve Türkiye'den gelecek gıda ile beslenmek durumunda olanları göz önüne alırsak, tüketimin öngörülenin çok üzerinde olacağı sonucuna varılmaktadır. Tohumluk miktarını da dikkate aldığımızda her yıl en az 18- 20 milyon ton buğday üretmek zorundayız. Bu konuda acilen yeni politikalar üretilmeye, uygulamaya konulmalıdır."

Tarım destekleme takviminin 1 Ocak yerine, 1 Ekim olarak yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Taşpınar, desteğin tarımsal üretim süreçleri ile uyumuna önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Türkiye'nin hububat başta olmak üzere buğdayda da dış ticaret fazlası verdiği verilerle ortaya koyan Taşpınar, kalite ve DİR kapsamında yapılan ithalatın kaçınılmaz bir gerçek olduğu belirterek, asıl olanın dış ticaret dengesi ve üretici ile tüketicinin korunması olduğu hususu vurguladı.

AKYAKA: ÇİFTÇİNİN HAKKINI ZAMANINDA VERDİK

TMO Genel Müdür yardımcısı Muharrem Akyaka, hububat alımları hakkında bilgi vererek, çiftçinin hakkını zamanında verdiklerini söyledi. Üretim alanında yaşanan sıkıntıların yanında geçen yıl üretimde azalma olduğunu, zamanında müdahale ederek sorunu çözmeyle çalıştıklarını belirten Akyaka, "2,3 milyon ton alım, 1,3 milyon ton devir ile birlikte yaklaşık 3,6 milyon ton buğday stokuna ulaştık. Satışları genelde Eylül-Ekim aylarında yaptık ancak piyasalardaki dalgalanmaları dikkate alarak, geçen yıl Ağustos ayında bu satışları erken başlattık. 2 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdik. Piyasaları takip ediyoruz" diye konuştu.

Moderatörlüğünü UHK Yönetim Kurulu Üyesi ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade'nin yaptığı panelde; TMO Piyasa Takip Değerlendirme Şube Müdürü Güler Ünlü (Türkiye ve Dünya'da Buğday Üretimi, Ticareti ve TMO Uygulamaları), Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Menemenlioğlu (Ulusal ve Uluslararası Un Sanayinin Durumu, Hammadde Temini ve Piyasaların Değerlendirilmesi), UHK Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu (2017/18 Buğday Ekim Üretim Değerlendirmesi ve 2018/19 Öngörüleri), Konya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Esat Bilici (Lisanslı Depoculuk, Ürün İhtisas Borsası), Eskişehir Ticaret Borsası Zirai Danışmanı Prof. Dr. Engin Kınacı (Eskişehir ve Bölgesi Buğday Üretimi) Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarılgan (Eskişehir Bölgesi Hububat Ticareti ve Sorunları) konuları üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sonuç bildirgesinin 2019 yılı Şubat ayının ilk haftası açıklanması kararlaştırılan panel, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

İncelenme Sayısı : 2701


İzinsiz ve kaynak gösterilmeden bu sayfada yer alan bilgiler kullanılamaz.

Duyurular

TMO, Taahhütname Karşılığı Mısır Alımlarına Başlıyor

2015 yılında ülkemiz mısır üretiminin bir önceki yıla göre %5,9 artışla 6,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TMO; bugüne kadar mısır ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda çalışmalar yapmış ve elde edilen verileri bu alanda politika oluşturulmasında dikkate almıştır. Ülkemizde 2015 dönemi mısır hasatı Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak başlamış olup önümüzdeki günlerde hasatın yoğunlaşması beklenmektedir. TMO, 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ÇKS Belgesi olan üreticilerden rutubet oranı %14 ve altındaki mısırın taahhütname karşılığı alımlarına başlayacaktır. Alımlar randevulu olarak yapılacaktır. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim eden üreticiler, müdahale alım fiyatı açıklandıktan sonra ürünlerini; -TMO'ya satabilecekler, -Geri çekebilecekler, -Emanet alıma dönüştürebileceklerdir. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim edecek üreticilerimizin alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu gününde getirmeleri gerekmektedir. Yeni hasat döneminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.
Devamı...

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpa Satışı

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpanın satışına 1-30 Kasım arası başlamıştır.

Talimat
Buğday Talep Formu
Stok Listesi
Fiyat Listesi
Devamı...

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi dosyası ektedir.
Devamı...

Tarımda 41 Makine ve Ekipmana % 50 Hibe Desteği

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılan 41 tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.
Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan uygulama tebliğine göre bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek makine ve ekipmanlar şunlar:
1-Anıza doğrudan ekim makinesi,
2-Arıcılık makine ve ekipmanı,
3- Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
4- Balya makinesi,
5-Bahçe traktörü,
6- Biçer bağlar,
7- Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti
8-Canlı balık nakil tankı,
9- Çayır biçme makinesi,
10- Çeltik fide dikim makinesi,
11- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
12-Dal parçalama makinesi,
13-Diskli tırmık,
14- Dip kazan
15-El traktörü,
16-Fındık toplama makinesi,
17-Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
18-File sisteminin kurulması
19-Güneş kolektörü,
20- Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
21-Mibzer,
22-Mini yükleyici
23-Motorlu tırpan,
24-Pamuk toplama makinesi,
25-Pancar söküm makinesi,
26-Patates söküm makinesi,
27-Pülverizatör,
28-Sap parçalama makinesi,
29-Sap toplamalı saman makinesi,
30-Silaj makinesi,
31-Sıra arası çapa makinesi
32-Su ürünlerinde buzlama makinesi,
33-Su ürünleri için kuluçka dolabı,
34- Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
35- Süt analiz cihazı,
36- Tambur filtre,
37- Taş toplama makinesi,
38- Tarım römorkları,
39- Toprak frezesi,
40- Yem hazırlama makinesi,
41- Zeytin hasat makinesi.

 İlk Kez Desteklenecek Makine ve Ekipmanlar
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl ilk kez 7 yeni makine ve ekipman hibe desteği kapsamına alındı. Buna göre, bahçe traktörü, dip kazan, kimyevi gübre dağıtma makinesi, mini yükleyici,süt analiz cihazı,tarım römorkları, fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri için üreticilere bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Başvurular 1 Ayda Yapılmalı
Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayımı tarihinden yani 10 Mayıs 2014'te başlamak üzere elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
Başvuru Süreci
Ülke genelinde uygulanacak hibe desteği program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gün olarak belirlendi.
Hibeye Kimler Başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvurarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 41 makine ve ekipmandan sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.
Hibe Destek Tutarları

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.


Devamı...

Tmo Buğday, Arpa, Mısır Ve Çavdar Satışlarına Devam Etmektedir

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda 02-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında stoklarımızda bulunan;

- Ekmeklik buğdaylar sadece un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik olarak kalitelerine göre 720 - 840 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Arpalar sadece kullanıcılarına yönelik 649 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Mısırlar sadece yem, mısır unu, mısır irmiği fabrikaları, kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara yönelik 735 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Çavdarlar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,

Satışına devam edilecektir.
Devamı...


En Çok Okunanlar

Social