Haber / 2019 Sektörel Değerlendirme Paneli

2019 Sektörel Değerlendirme Paneli

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası iş birliği ile Şanlıurfa'da "2019 Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli'ni gerçekleştirildi. Panelde, stratejik ürün olan buğdayda ekim alanlarının azaldığının altı çizilerek, sürdürülebilir bir hububat tarımı için nitelikli ve stratejik üretimin esas alınması gerektiğine dikkat çekildi.

UHK 2019 HUBUBAT PANELİ ŞANLIURFA'DA YAPILDI
Medeniyetin, tarımın, buğdayın ilk başladığı yer olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'da gerçekleştirilen panele; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, İK Tarım Üssü Başkanı İsmail Kemaloğlu, civar borsa başkanları, akademisyenler, UHK Yönetim kurulu üyeleri, üreticiler, sanayiciler ve çok sayıda tarım paydaşı katıldı.

KAYA: SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI
Panelin açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, "Hem çiftçimizin sorunlarını hem ekim alanları sorularını ortak bir şekilde çözüme kavuşturmak, ilimiz, ülkemiz, çiftçimiz, sanayicimiz, tüccarımız açısından sektörü daha ileriye götürebilmek için yapılması gerekenleri yetkili kişilerle, hocalarla burada tartışacağız. Sektörde hem enerji bakımından hem de sulanma bakımından sıkıntılar yaşanıyor. Bunların çözüme kavuşturulması, Bakanlığın bu noktası desteklerini arttırması gerekmektedir. Ayrıca çiftçinin girdi maliyetleri yüksek. Bu noktada neler yapılabileceğini toplantı sonunda öneriler şeklinde hazırlayıp Bakanlığa ileteceğiz" diye konuştu.

TAŞPINAR: DESTEKLEMELER ARTTIRILMALI
UHK Başkanı Özkan Taşpınar, buğdayın yoğun bir üretiminin sağlanabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Havza bazlı destekleme modelinin mutlaka çalıştırılması gerektiğini ifade eden Taşpınar, şunları söyledi: "Arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemez. Buğday ekim alanlarında görülen düşüş, gıda güvenliği açısından önemli riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi koruma rolünün dengelenmesi ve psikolojik sınırların ötesinde gerçekçi yaklaşımlar ortaya konulması gerekmektedir. Hükümetimizin geçen dönem açıkladığı alım fiyatlarının ve verilen desteğin arttırılacak olmasıyla hububattan kaçışın bu sezon duracağını hatta bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Buğdaya verilen ve yıllardır aynı kalan 5 kuruşluk desteğin 10 kuruşa çıkarılması çok olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiş ve takdirle karşılanmıştır. Ancak hissedilir bir etki oluşturması için desteklerin bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu/ kurak farklılıklar ve maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması ve kurak alanlarda bu desteğin 25- 35 kuruş'a yükseltilmesi dezavantajlı olan bu bölgelerde buğday üretiminin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Biz istiyoruz ki mamul madde ihracatı karşılığı buğdayın tamamını ya da daha fazla kısmını yurt içinden karşılayalım."

Tarım arazilerimiz de çok önemli dereceler de bir daralma meydana gelmektedir" diyen Taşpınar, "Bu, sadece inşaat yapmakla daralmıyor, sel felaketleri ve arazinin ekilemez duruma gelmesi gibi problemlerin de yaşanması arazilerin daralmasına neden oluyor. Nüfus oranı sürekli artış gösterirken, tarım arazileri de buna karşı azalıyor. İlerideki süreçte milletin karnını doyurabilmesi için kesinlikle betonlaşmanın karşısında durmalıyız. Bu konu ile ilgili Bakanlığımız birinci sınıf tarım arazilerinde inşaatların yapılmaması için önlem alıyor" ifadelerini kullandı.

ÇEVİK: NİTELİKLİ VE STRATEJİK ÜRETİM ESAS ALINMALI
"Ülkemiz açısından ise tarım arazilerimizin yüzde 75'ini kaplayan hububat ürünleri, bitkisel ve hayvansal üretimimizin omurgasını oluşturmaktadır" diyen Çevik, şunları kaydetti: "Ancak hububat üretimimizde riskli bir durum mevcuttur. Özellikle buğday üretiminden kaçış endişe oluşturacak boyutlara doğru gitmektedir. 2018-2019 ekim sezonunda buğday ekim alanları % 3 dolayında azalarak, üretim 19 milyon ton seviyelerinde kaldı. Artan nüfusu, gıda güvenliğini ve tohumluk miktarını da dikkate aldığımızda ülkemiz her yıl en az 20-21 milyon ton buğday üretmek zorundadır. Üreticiyi buğday ekimine yeniden yönlendirmek için desteklemeler başta olmak üzere yeni teşviklere ihtiyaç vardır. 2020 yılı itibariyle tarıma ayrılan kaynakların toplamı 33,4 milyar TL. Tarım sektörü açısından önemli olan bu kaynağı verimli kullanmaktır. Sürdürülebilir kendini yenileyen bir destekleme modeli oluşturulmalı, planlamalar yapılmalıdır. Ülkemizde buğdayda esas sorun üretim değil, kalite sorunudur. Bu olgunun çözümü ancak tüm tarım paydaşlarının birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Kalitenin temelinde nitelikli tohumluk kullanımı da önem arz etmektedir. Verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen süne, hastalık ve yabancı otla mücadele sürdürülmelidir. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve ekonomik ölçekte üretim yapma imkanı sunan arazi toplulaştırması da hızlandırılmalıdır."

"Sürdürülebilir bir hububat tarımı için nitelikli ve stratejik üretim esas alınmalıdır" vurgusu yapan Çevik, sözlerini şöyle tamamladı: "Tarım sektörü de aynen sanayi sektörü gibi kendisini rekabete hazırlamak zorundadır. Unutmamak gerekir ki; tarımın ihmalinin sonucu, dışa bağımlılıktır. Tarımın anavatanı olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefiyle Cumhuriyetin 100. Yıldönümü olan 2023 yılına yaklaşırken, gıda güvenliği ve pazarlaması ile küresel bir güç olmalıyız."

TÜRKTEMEL: TARIM ŞURASI FAYDA GETİRECEK
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel, Tarım Şurası'nda alınan kararların uygulanacağını belirterek, Bakanlığın tarımsal üreticinin her zaman yanında olduğunu ve bütçe çerçevesinde en yüksek oranda destek verdiğini ifade etti.

Moderatörlüğünü KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve UHK Başkan Yardımcısı Yaşar Serpi'nin yaptığı panele konuşmacı olarak; Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü Karakuş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Başkanı Ali Kırali, İK Tarım Üssü İsmail Kemaloğlu, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, , UHK Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Özberk, Şanlıurfa Ticaret Borsası Adına Prof. Dr. Turan Binici katıldı.

Toplantı sonunda hazırlanan "2019 Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli" Sonuç Raporu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2019 Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli Sonuç Raporu

İncelenme Sayısı : 1042


İzinsiz ve kaynak gösterilmeden bu sayfada yer alan bilgiler kullanılamaz.

Duyurular

TMO, Taahhütname Karşılığı Mısır Alımlarına Başlıyor

2015 yılında ülkemiz mısır üretiminin bir önceki yıla göre %5,9 artışla 6,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TMO; bugüne kadar mısır ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda çalışmalar yapmış ve elde edilen verileri bu alanda politika oluşturulmasında dikkate almıştır. Ülkemizde 2015 dönemi mısır hasatı Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak başlamış olup önümüzdeki günlerde hasatın yoğunlaşması beklenmektedir. TMO, 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ÇKS Belgesi olan üreticilerden rutubet oranı %14 ve altındaki mısırın taahhütname karşılığı alımlarına başlayacaktır. Alımlar randevulu olarak yapılacaktır. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim eden üreticiler, müdahale alım fiyatı açıklandıktan sonra ürünlerini; -TMO'ya satabilecekler, -Geri çekebilecekler, -Emanet alıma dönüştürebileceklerdir. TMO'ya taahhütname karşılığı mısır teslim edecek üreticilerimizin alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu gününde getirmeleri gerekmektedir. Yeni hasat döneminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.
Devamı...

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpa Satışı

TMO Yerli Ekmeklik Buğday,Arpa,Çavdar ile İthal Ekmeklik Buğday ve Arpanın satışına 1-30 Kasım arası başlamıştır.

Talimat
Buğday Talep Formu
Stok Listesi
Fiyat Listesi
Devamı...

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi

2015 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi dosyası ektedir.
Devamı...

Tarımda 41 Makine ve Ekipmana % 50 Hibe Desteği

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılan 41 tarım makinesi ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.
Resmi Gazete’nin 10 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan uygulama tebliğine göre bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek makine ve ekipmanlar şunlar:
1-Anıza doğrudan ekim makinesi,
2-Arıcılık makine ve ekipmanı,
3- Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
4- Balya makinesi,
5-Bahçe traktörü,
6- Biçer bağlar,
7- Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti
8-Canlı balık nakil tankı,
9- Çayır biçme makinesi,
10- Çeltik fide dikim makinesi,
11- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
12-Dal parçalama makinesi,
13-Diskli tırmık,
14- Dip kazan
15-El traktörü,
16-Fındık toplama makinesi,
17-Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
18-File sisteminin kurulması
19-Güneş kolektörü,
20- Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
21-Mibzer,
22-Mini yükleyici
23-Motorlu tırpan,
24-Pamuk toplama makinesi,
25-Pancar söküm makinesi,
26-Patates söküm makinesi,
27-Pülverizatör,
28-Sap parçalama makinesi,
29-Sap toplamalı saman makinesi,
30-Silaj makinesi,
31-Sıra arası çapa makinesi
32-Su ürünlerinde buzlama makinesi,
33-Su ürünleri için kuluçka dolabı,
34- Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
35- Süt analiz cihazı,
36- Tambur filtre,
37- Taş toplama makinesi,
38- Tarım römorkları,
39- Toprak frezesi,
40- Yem hazırlama makinesi,
41- Zeytin hasat makinesi.

 İlk Kez Desteklenecek Makine ve Ekipmanlar
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl ilk kez 7 yeni makine ve ekipman hibe desteği kapsamına alındı. Buna göre, bahçe traktörü, dip kazan, kimyevi gübre dağıtma makinesi, mini yükleyici,süt analiz cihazı,tarım römorkları, fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri için üreticilere bu yıl yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Başvurular 1 Ayda Yapılmalı
Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayımı tarihinden yani 10 Mayıs 2014'te başlamak üzere elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
Başvuru Süreci
Ülke genelinde uygulanacak hibe desteği program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 45 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gün olarak belirlendi.
Hibeye Kimler Başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvurarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 41 makine ve ekipmandan sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.
Hibe Destek Tutarları

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.


Devamı...

Tmo Buğday, Arpa, Mısır Ve Çavdar Satışlarına Devam Etmektedir

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda 02-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında stoklarımızda bulunan;

- Ekmeklik buğdaylar sadece un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik olarak kalitelerine göre 720 - 840 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Arpalar sadece kullanıcılarına yönelik 649 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Mısırlar sadece yem, mısır unu, mısır irmiği fabrikaları, kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara yönelik 735 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili ve fiili tüketim esasına göre,

- Çavdarlar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız,

Satışına devam edilecektir.
Devamı...


En Çok Okunanlar

Social